Γιατί η μπλε ζώνη είναι η ζώνη που τα παρατάνε οι περισσότεροι αθλητές.

Η μπλε ζώνη θεωρείται συχνά η ζώνη όπου οι περισσότεροι ασκούμενοι σταματούν στο Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ). Είναι η πρώτη ζώνη όπου οι μαθητές απαιτείται να έχουν μια ισχυρή κατανόηση των βασικών τεχνικών και αρχών του BJJ, και αναμένεται επίσης να αρχίσουν να μαθαίνουν πιο προηγμένες τεχνικές. Ως αποτέλεσμα, πολλές μπλε ζώνες αγωνίζονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων και τελικά καταλήγουν να παραιτηθούν.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η μπλε ζώνη είναι η ζώνη που οι περισσότεροι εγκαταλείπουν το BJJ. Ένας λόγος είναι ότι η μπλε ζώνη είναι συχνά το σημείο όπου οι μαθητές αρχίζουν να αισθάνονται συγχύσμενοι από τον όγκο των νέων πληροφοριών που αναμένεται να μάθουν. Μπορεί να είναι δύσκολο να συμβαδίσει κανείς με τη συνεχή εισροή νέων τεχνικών και στρατηγικών, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και αίσθηση ανεπάρκειας.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η μπλε ζώνη είναι ένα κοινό σημείο εγκατάλειψης είναι ότι είναι συχνά η πρώτη ζώνη όπου οι μαθητές αναμένεται να συναγωνιστούν με πιο έμπειρους αθλητές. Τα sparring αυτά μπορεί να είναι αρκετά δύσκολα και συντριπτικά για τις νέες μπλε ζώνες, που μπορεί να αισθάνονται ότι δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πιο έμπειρους αντιπάλους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη αυτοπεποίθησης και αίσθημα αποθάρρυνσης.

Τέλος, η μπλε ζώνη είναι συχνά το σημείο όπου οι μαθητές αρχίζουν να βλέπουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση που απαιτείται για την επίτευξη υψηλότερων βαθμών στο BJJ. Πολλοί μαθητές μπορεί να μην είναι προετοιμασμένοι για τον χρόνο και την προσπάθεια που χρειάζεται για να προχωρήσουν στις βαθμίδες και μπορεί να αποφασίσουν να τα παρατήσουν πριν αναλάβουν αυτή τη μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Συνολικά, η μπλε ζώνη είναι μια προκλητική και ικανοποιητική ζώνη στο BJJ, αλλά είναι επίσης ένα κοινό σημείο εγκατάλειψης για πολλούς μαθητές. Είναι σημαντικό για τους μαθητές να είναι προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις της μπλε ζώνης και να διαθέτουν ένα σύστημα υποστήριξης που θα τους βοηθά να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

Scroll to Top